Welkom op deze website.

U vindt hier de achtergrondinformatie bij het verschijnen van het Manifest van de Armen.
De tekst is gratis als PDF te downloaden (zie boven).
Onder de knoppen links vindt u andere informatie. De titels spreken voor zich.
Crisis?

1929:
Duizenden families op straat gegooid; hun huizen in beslag genomen; miljoenen werklozen; het crisisspook van 1929.

2009:
Bankiers in het nauw gedreven; verantwoordelijken ten einde raad. Dat gebeurde in 2008.

Eind 2010:
Twee jaar later is de balans verbluffend: er is niets veranderd.
De crisis, deze wereldwijde ramp zou hebben moeten dienen om het economisch model te herzien, maar niets daarvan.

Deze nuchtere benadering van de economische crisis is een belangrijk uitgangspunt voor Frans van der Hoff. Daarnaast heeft hij in een leven lang werken 'meegemaakt' dat een duurzaam alternatief voor deze crisiseconomie zich bewezen heeft

De beschrijving daarvan is te vinden in Het gele boekje, zoals de Franse uitgever dit Manifest van de Armen graag noemt.